Kilo Vermek için Önce Kendinizi Tanıyın


fazla kilolardan kurtulun

Vücut Tipinizi Biliyor Musunuz?

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi" olarak tanımlanmaktadır. Obeziteyi belirlemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite sınıflandırılması kullanılmaktadır. Genellikle Vücut Kitle İndeksi (VKİ) esas alınmaktadır.Vücut Kitle İndeksi, kişinin vücut ağırlığının, boy uzunluğunun metrekaresine (VKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Vücut Kitle İndeksi boy uzunluğuna göre vücut ağırlığını değerlendiren bir gösterge olup, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Fazla Kilolu mu, Obez Mi?

Vücut Kitle İndeksinin 30' dan büyük olması obezite olarak tanımlanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; 160 cm boyundaki 77 kilo olan kişi obezdir. Sağlığınız açısından Vücut Kitle İndeksinizi 20-25 arasında tutmanızı öneriyoruz. Bu aralık ideal kilo aralığıdır. Bir örnek vermek gerekirse; 160 cm boyunda olan biri 52 kilo olsa da 62 kilo olsa da ideal kilo aralığındadır.

Son yıllarda vücuttaki fazla kilolar toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı üzerine çalışmalar mevcuttur. Abdominal bölge dediğimiz karın çevresinde yağ birikimi söz konusu ise “elma tipi” vücut diye tanımlanır. Yağ dokusu göbek çevresinde toplanmıştır. Bu fazla kilolardan kurtulmak zordur fakat mümkündür. Bu vücut tipi genelde erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür.

Fazla Kilolar Kalp Hastalığını Tetikliyor

Yağ fazlalığının karın bölgesinde ve iç organlarda toplanması yani iç yağlanma insülin direncine yol açmaktadır. İnsülin direnci ise obezitenin yol açtığı şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi kuvvetlidir. Kısacası iç yağlanma kalp krizi başta olmak üzere şeker hastalığı gibi hormonal hastalıkları da artırmaktadır. Yağ fazlalığının kalça ve uyluklarda toplanmasına “armut tipi” denir ve sıklıkla bayanlarda görülür. Dış görünüş olarak bireyleri memnun etmese de yağ fazlalığının basenlerde ve uyluk bölümünde toplanması karın içi yağlanmaya göre sağlık açısından daha az risklidir. Ancak yine de hangi vücut tipi olursa olsun yağ fazlalığının, kalp krizi, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye olduğu unutulmamalıdır.

Göbek Çevrenizi ve Göbek/Basen Oranınızı Biliyor Musunuz?

Yağ fazlalığının bilinen göstergelerinden biri de bel (Göbek) çevresi ve bel/kalça (Basen) oranıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerilerine göre; bel çevresi ölçümleri risk tanımlamalarında kullanılabilecek yöntemlerin başında gelmektedir. Yani göbek çevresindeki yağlanma obezitenin göstergelerinden biridir. Bel çevresi ölçüsü erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm’i geçmemelidir. Erkeklerde 94-101 cm arası artmış risk, 102 cm’yi geçmesi yüksek risk, kadınlarda 80-87 cm arası artmış risk, 88 cm’yi geçmesi yüksek risk olarak değerlendirilir. Bel/kalça oranı vücut tipinizin “elma tip” veya “armut tip” hangisi olduğu hakkında da bilgi verir.

#Kiloverme #Obezite #Vücutkitleindeksi #VKİ #fazlakilolar #içyağlanma #insülindirenci #şekerhastalığı #kalphastalıkları #yağfazlalığı #basen #yüksektansiyon #göbek #belçevresi #idealkilo

Featured Posts
No posts published in this language yet
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square